ExtraVoIP.pl

Jak zacząć?

Zarejestruj się na naszej stroniePobierz program komunikacyjnyPrzetestuj usługi za darmoAby dalej dzwonić doładuj konto

Pobierz program VoIP

Regulamin promocji ExtraSaver

 1. Organizatorem promocji jest Operator sieci ExtraVoIP.pl.
 2. Promocją objęte są konta w taryfie ExtraSaver.
 3. Z promocji skorzystać mogą użytkownicy sieci ExtraVoIP.pl, którzy spełniają jeden z warunków:
  1. Do dnia 1 marca 2013 r. nie byli użytkownikami sieci ExtraVoIP.pl.
  2. Posiadają zarejestrowane konto w sieci ExtraVoIP.pl które nie zostało doładowane w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę 1 marca 2013 r.
 4. Promocja polega na obniżeniu o 50% stawek za połączenia telefoniczne, powodujące efektywne zastosowanie stawek promocyjnych widniejących w cenniku dostępnym pod adresem http://www.extravoip.pl/cennik_extrasaver.html pod warunkiem spełnienia przez użytkownika Warunków Promocji:
  1. W wypadku konsumentów, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - dokonanie w każdym miesiącu korzystania z taryfy doładowania konta ExtraVoIP.pl kwotą minimum 15 zł netto (18,45 zł z VAT).
  2. W każdym innym wypadku - dokonanie w każdym miesiącu korzystania z taryfy doładowania konta ExtraVoIP.pl kwotą minimum 25 zł (30,75 zł z VAT).
 5. Zasilenie konta przelewem wewnętrznym z innego konta w sieci ExtraVoIP.pl nie stanowi czynności "doładowania konta" będącego przesłanką do skorzystania z promocji.
 6. Przez Okres Promocyjny rozumie się okres 30 kolejnych dni następujących po dniu doładowania konta spełniającego wymienione w powyższych punktach warunki.
 7. Za pośrednictwem jednego konta z aktywną taryfą ExtraSaver można wykonywać w jednej chwili jedno wychodzące połączenie telefoniczne, dotyczy to także połączeń przychodzących przekierowanych na numery znajdujące się poza siecią ExtraVoIP.pl
 8. W wypadku nie spełnienia przez użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym Warunków Promocji zastosowanie będą miały stawki pozapromocyjne widniejące w cenniku dostępnym pod adresem http://www.extravoip.pl/cennik_extrasaver_poza_promocja.html
 9. Konta z aktywną taryfą ExtraSaver nie mogą być udostępniane osobom/podmiotom innym niż właściciel konta.
 10. Ruch telekomunikacyjny generowany za pośrednictwem konta w taryfie ExtraSaver nie może podlegać dalszej odsprzedaży.
 11. Zmiana taryfy ExtraSaver na inną w Okresie Promocyjnym jest bezpłatna, po zakończeniu Okresu Promocyjnego opłata za zmianę taryfy na inną wynosi 25 zł netto (30,75 zł z VAT).
 12. Użytkownanie taryfy ExtraSaver podlega zapisom regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 13. Operator ma prawo weryfikacji danych uczestników promocji w tym żądania dostarczenia dokumentów weryfikujących dane osobowe lub firmy użytkownika w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z promocji. W razie nie dostarczenia dokumentów żądanych przez Operatora, przysługuje mu prawo odmowy udzielenia użytkownikowi możliwości skorzystania z promocji oraz prawo cofnięcia wcześniej przyznanych przywilejów wynikających z promocji.
 14. Przyznane w ramach promocji ulgi, rabaty i inne świadczenia nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny.
 15. Promocja nie jest ograniczona terytorialnie.
 16. Promocja trwa od 1 marca 2013 roku do odwołania.

Lista tematów pomocy
Strona główna      • Cennik      • Doładuj konto      • Zaloguj      • Pomoc      • Komunikaty      • Kontakt

Copyright © 2007-2019 by Telefonia Internetowa Extra VoIP .pl - Tanie połączenia telefoniczne, tanie rozmowy, najtańszy VoIP, telefon internetowy, najtańsze połączenia telefoniczne, tanie rozmowy międzynarodowe, wirtualny numer telefonu, wirtualny faks.
Serwis internetowy ExtraVoIP.pl używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności.
Oferty promocyjne dla firm podane w stawkach netto. Pełne wyszczególnienie cen netto i brutto dla konsumentów znajduje się w cenniku wybranej taryfy.