ExtraVoIP.pl

Jak zacząć?

Zarejestruj się na naszej stroniePobierz program komunikacyjnyPrzetestuj usługi za darmoAby dalej dzwonić doładuj konto

Pobierz program VoIP

Zasady korzystania z taryfy ExtraTanio (Regulamin)

Korzystając z taryfy ExtraTanio Użytkownik nabywa uprawnienia pozwalające na wykonywanie tańszych niż w taryfie standardowej połączeń telefonicznych. Szczegółowe warunki handlowe znajdują się na stronie cennika taryfy ExtraTanio.

Korzystanie z taryfy ExtraTanio podlega ograniczeniom wprowadzonym w celu zapewnienia wszystkim Użytkownikom jednakowych warunków korzystania z usług:

  • Za pośrednictwem jednego konta z aktywną taryfą ExtraTanio można wykonywać w jednej chwili jedno wychodzące połączenie telefoniczne, dotyczy to także połączeń przychodzących przekierowanych na numery znajdujące się poza siecią ExtraVoIP.pl
  • Konta z aktywną taryfą ExtraTanio nie mogą być udostępniane osobom/podmiotom innym niż właściciel konta
  • Ruch telekomunikacyjny generowany za pośrednictwem konta w taryfie ExtraTanio nie może podlegać dalszej odsprzedaży
  • Niewykorzystany limit ilości połączeń nie przechodzi na kolejne miesiące
  • Niewykorzystane bezpłatne połączenia nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe
  • Za aktywację taryfy na każdy kolejny okres pobierana jest opłata określona w cenniku obowiazująca w dniu aktywacji/przedłużenia. Pobrana opłata jest wykorzystana w całości na aktywację taryfy i nie przechodzi na inne usługi. Opłata aktywacyjna jest niepodzielna
  • Za niewykorzystane bezpłatne połączenia nie będzie wypłacany ich ekwiwalent pieniężny
  • Opłaty związane z aktywacją/przedłużeniem usługi nie podlegają zwrotowi ani refundacji w jakiejkolwiek formie
  • Do nawiązania połączenia, w tym połączenia objętego pakietem bezpłatnych minut wymagane jest posiadanie przez użytkownika nieujemnego salda konta pozwalającego na przeprowadzenie minimum 1 minuty rozmowy
  • W razie wystąpienia po stronie operatora awarii uniemożliwiające korzystanie z usługi, okres wykupionej aktywacji zostanie przedłużony o okres trwania awarii

Operator usługi zachowuje prawo samodzielnego określenia czy korzystanie przez Użytkownika z usługi narusza niniejsze postanowienia. W razie ich naruszenia konto Użytkownika który dokonał naruszeń zostanie przestawione na taryfę standardową.

W razie nie wycofania zamówienia (deaktywacji taryfy) przed upływem okresu rozliczeniowego taryfa będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy rozliczeniowe. W razie braku środków na automatyczne przedłużenie na kolejny okres taryfa zostanie deaktywowana i przełączona na standardową.

Lista tematów pomocy
Strona główna      • Cennik      • Doładuj konto      • Zaloguj      • Pomoc      • Komunikaty      • Kontakt

Copyright © 2007-2019 by Telefonia Internetowa Extra VoIP .pl - Tanie połączenia telefoniczne, tanie rozmowy, najtańszy VoIP, telefon internetowy, najtańsze połączenia telefoniczne, tanie rozmowy międzynarodowe, wirtualny numer telefonu, wirtualny faks.
Serwis internetowy ExtraVoIP.pl używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności.
Oferty promocyjne dla firm podane w stawkach netto. Pełne wyszczególnienie cen netto i brutto dla konsumentów znajduje się w cenniku wybranej taryfy.